Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

Trong Nghia Ngo

0388893637 79 Nam Hòa, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức
Đặt hàng online tại Muaday.vn/0388893637

Nước ngọt PEPSI
Nước ngọt PEPSI
10.000 ₫ / lon
Skull nhỏ
Skull nhỏ
25.000 ₫ / bé
Mini
Rồng sầu riêng
Rồng sầu riêng
125.000 ₫ / bé
Nước ngọt COCACOLA
Nước ngọt COCACOLA
10.000 ₫ / lon
Skull trung
Skull trung
50.000 ₫ / bé
Skullpanda
Mini các loại
Mini các loại
25.000 ₫
1 - 6 / 6