Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

HỒNG PHƯỢNG

0932056372 E7/44 ấp 5 xã lê minh xuân huyện bình chánh
Đặt hàng online tại Muaday.vn/0932056372

Bông lan phú sĩ phômai
Bông lan phú sĩ phômai
36.000 ₫
Tira tô
Tira tô
35.000 ₫
Chessecake
Chessecake
42.000 ₫
Double choco mix hạnh nhân
Double choco mix hạnh nhân
32.000 ₫
Castad mix 3vị
Castad mix 3vị
35.000 ₫
Tira trân châu vuông
Tira trân châu vuông
26.000 ₫ / hộp
Set phômai mix
Set phômai mix
44.000 ₫
Crep 4cai
Crep 4cai
26.000 ₫ / hộp
Chesse cake vuông
Chesse cake vuông
35.000 ₫ / hộp
Trà sữa
Trà sữa
8934588063002
19.000 ₫ / chai
Bltm mix tira tô
Bltm mix tira tô
48.000 ₫ / hộp
Set mix
Set mix
45.000 ₫ / hộp
Blan kem mix vi dâu tươi
Blan kem mix vi dâu tươi
chesse cake hộp bầu
chesse cake hộp bầu
42.000 ₫
Bmi 3vị
Bmi 3vị
43.000 ₫
Bmi phômai tan chảy sốt hoàng kim 500g
Bmi phômai tan chảy sốt hoàng kim 500g
59.000 ₫ / cái
Bmi phômai tan chảy 500g
Bmi phômai tan chảy 500g
58.000 ₫ / cái
Bmi bơ tỏi bigsize
Bmi bơ tỏi bigsize
36.000 ₫ / cái
Bông lan trứng muối tô
Bông lan trứng muối tô
42.000 ₫
Crep phú sĩ & ngàn lớp 10cm
Crep phú sĩ & ngàn lớp 10cm
46.000 ₫ / cái
Bánh mì phủ phô mai vụn dừa nướng
Bánh mì phủ phô mai vụn dừa nướng
45.000 ₫
Bánh phủ sốt phômai bột cacao
Bánh phủ sốt phômai bột cacao
45.000 ₫ / hộp
Bông lan trứng muối 10trứng
Bông lan trứng muối 10trứng
79.000 ₫
Gà cay nhân phô mai
Gà cay nhân phô mai
44.000 ₫
Tira kem tươi
Tira kem tươi
30.000 ₫ / hộp
Bông lan trứng muối 5trứng
Bông lan trứng muối 5trứng
60.000 ₫
Crep phú sĩ &ngàn lớp full sầu nguyên sớ 16cm
Crep phú sĩ &ngàn lớp full sầu nguyên sớ 16cm
99.000 ₫ / cái
Set mix 4 ô mini
Set mix 4 ô mini
Phú sĩ & ngàn lớp full sầu nguyên sớ 14cm
Phú sĩ & ngàn lớp full sầu nguyên sớ 14cm
80.000 ₫ / hộp
Bmi phômai tan chảy sốt hoàng kim 300g
Bmi phômai tan chảy sốt hoàng kim 300g
45.000 ₫ / cái
Bltm phô mai miếng
Bltm phô mai miếng
43.000 ₫ / hộp
Crep bigsize 500g 5c
Crep bigsize 500g 5c
85.000 ₫ / hộp
Tira dâu bầu
Tira dâu bầu
34.000 ₫ / hộp
Bánh su kem dài 10cai
Bánh su kem dài 10cai
45.000 ₫ / hộp
Set mix lớn
Set mix lớn
62.000 ₫ / hộp
Bánh bông lan chà bông
Bánh bông lan chà bông
33.000 ₫
Set bánh mix 2loại
Set bánh mix 2loại
Blan trứng muối phômai
Blan trứng muối phômai
35.000 ₫ / cái
Bánh mì bơ tỏi 5cai
Bánh mì bơ tỏi 5cai
55.000 ₫
Tira dâu vuông
Tira dâu vuông
chesse cake hộp bầu chanh dây
chesse cake hộp bầu chanh dây
42.000 ₫
Set mix 4 loại
Set mix 4 loại
57.000 ₫ / hộp
Set donut
Set donut
35.000 ₫
Bmi phômai tan chảy 4cái to
Bmi phômai tan chảy 4cái to
45.000 ₫ / hộp
Tira trân châu tô
Tira trân châu tô
36.000 ₫
Set mix 6ô mini
Set mix 6ô mini
44.000 ₫ / hộp
Set bánh mĩ 6 loại mini
Set bánh mĩ 6 loại mini
47.000 ₫
Bltm double xốt vs phômai
Bltm double xốt vs phômai
49.000 ₫ / hộp
Bông lan trứng muối hộp vuông
Bông lan trứng muối hộp vuông
29.000 ₫ / hộp
Bông lan dâu
Bông lan dâu
38.000 ₫
1 - 50 / 69