Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

Hoa lụa Mộc Linh

0948361469 Báo Đáp - Hồng Quang - Nam Trực - Nam Định
Đặt hàng online tại Muaday.vn/0948361469

Lá hồng 3 in
Lá hồng 3 in
30.000 ₫ / lạng
Ngọn tre 1m3
19.000 ₫ / cành
Măng cành cao
Măng cành cao
9.000 ₫ / 1
Tú cầu dứa - hàng nhập
Tú cầu dứa - hàng nhập
23.000 ₫ / cành
Đầu bông Hồng khô
Đầu bông Hồng khô
3.000 ₫ / bông
Trà 2b1n Trung
Trà 2b1n Trung
9.000 ₫ / cành
Hồng Ánh cành 3b
Hồng Ánh cành 3b
10.000 ₫ / cành
Cúc sao 6 bông
Cúc sao 6 bông
19.000 ₫ / 1
Rủ dền khô
Rủ dền khô
25.000 ₫ / 1
Thược dược xoăn 3b
Thược dược xoăn 3b
12.000 ₫ / cành
Thược dược xoăn đại 4b
Thược dược xoăn đại 4b
15.000 ₫ / cành
Thược dược nhọn 3b
Thược dược nhọn 3b
12.000 ₫ / cành
Đầu bông Phù dung
Đầu bông Phù dung
2.700 ₫ / 1
Cụm thược dược tròn 8b
Cụm thược dược tròn 8b
19.000 ₫ / cụm
Táo su 10 nhánh
Táo su 10 nhánh
19.000 ₫ / cành
Trà ngọc 5 bông
Trà ngọc 5 bông
14.000 ₫ / cành
Hồng Hảo cành 3 bông
Hồng Hảo cành 3 bông
10.000 ₫ / cành
Túi 12 dây 36 lá in dài 2m4 - hàng nhập
Túi 12 dây 36 lá in dài 2m4 - hàng nhập
67.000 ₫ / Túi
Lá sồi
Lá sồi
15.000 ₫ / cành
Cúc xù 4 bông - đại
Cúc xù 4 bông - đại
10.000 ₫ / 1
Cúc xù cụm 9b - bé
Cúc xù cụm 9b - bé
15.000 ₫ / 1
Táo hoa mèo - hàng nhập
Táo hoa mèo - hàng nhập
29.000 ₫ / cành
Anh túc - bé
Anh túc - bé
10.000 ₫ / 1
Lá môn 3D
Lá môn 3D
23.000 ₫ / 1
Rủ dền xốp
Rủ dền xốp
21.000 ₫ / 1
Lavender cành cao - Hàng nhập
Lavender cành cao - Hàng nhập
10.000 ₫ / 1
Bộ sen quan âm - Hoa kép
37.000 ₫
Bộ sen quan âm - Đài sen xốp
33.000 ₫
Cụm cherry thấp
Cụm cherry thấp
19.000 ₫ / cụm
Mẫu đơn 3 bông
Mẫu đơn 3 bông
9.000 ₫ / 1
Trà ngọc 4 bông
Trà ngọc 4 bông
12.000 ₫ / cành
Trà nhật 3 bông
Trà nhật 3 bông
5.000 ₫ / cành
Tuylip 3 bông - hàng nhập
Tuylip 3 bông - hàng nhập
15.000 ₫ / cành
Phale 3 bông
Phale 3 bông
9.000 ₫ / cành
Trà tròn 5b - hàng nhập
Trà tròn 5b - hàng nhập
10.000 ₫ / cành
Cụm tú cầu 5 bông - hàng nhập
Cụm tú cầu 5 bông - hàng nhập
35.000 ₫ / cụm
Tú cầu ong 5b
Tú cầu ong 5b
12.000 ₫ / cành
Cúc chuồn bé - Hàng nhập
Cúc chuồn bé - Hàng nhập
17.000 ₫ / cành
Cúc kim 1b - Việt
Cúc kim 1b - Việt
15.000 ₫ / cành
Lá mẫu đơn đại - loại 1
Lá mẫu đơn đại - loại 1
19.000 ₫ / 1
Bộ sen quan âm - Hoa nở
33.000 ₫
Trà ngọc 3b
Trà ngọc 3b
8.000 ₫ / cành
Cành Ohara s9 3bông
Cành Ohara s9 3bông
13.000 ₫ / cành
Đầu bông Trà Ohara tròn
Đầu bông Trà Ohara tròn
3.500 ₫ / bông
Trà 4b - hàng nhập
Trà 4b - hàng nhập
19.000 ₫ / cành
Cúc xù 3b - đại
Cúc xù 3b - đại
8.000 ₫ / cành
Hồng tỉ muội 5 bông
15.000 ₫ / cành
Đầu bông Hồng Ánh
Đầu bông Hồng Ánh
3.000 ₫ / bông
Bó xi
Bó xi
58.000 ₫ / bó
Tùng tuyết - hàng nhập
Tùng tuyết - hàng nhập
12.000 ₫ / cành
1 - 50 / 131