Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

Trà xoăn
16.000 ₫ / cành
Hồng cháy
29.000 ₫ / cành
Bông Thược dược tràm
2.400 ₫ / bông
Bông cúc xù
1.200 ₫ / bông
Cụm Hồng tỉ muội
16.000 ₫ / cành
Trà xoăn 5b
15.000 ₫ / cành
Tú cầu 1b việt
25.000 ₫ / cành
Hồng tỉ muội
Hồng tỉ muội
16.000 ₫ / cành
Tú cầu gai
32.000 ₫ / cành
Thủy trúc cao
26.000 ₫ / cành
Sen thái mới
32.000 ₫ / cành
Dủ đỗ quyên
Dủ đỗ quyên
27.000 ₫ / cụm
Lá sâm
22.000 ₫ / cành
Hoa chuông
20.000 ₫ / cành
Bông Tú cầu đồng
3.500 ₫ / bông
Cây 12 lá
30.000 ₫ / cây
Bông mẫu đơn
2.400 ₫ / bông
Trà thái
19.000 ₫ / cành
Hoa xứ
25.000 ₫ / cành
Bông Tú cầu nhựa
13.000 ₫ / bông
Lá Lộc non
22.000 ₫ / cành
Đào Nhật
23.000 ₫ / cành
Bông thược dược bé
1.400 ₫ / cành
Lan ướt 9b
40.000 ₫ / cành
Diên vĩ khô
28.000 ₫ / cành
Điểm thiên trúc
13.000 ₫ / cành
Lá phong
18.000 ₫ / cành
Trà thái bé
17.000 ₫ / cành
Dủ hoa
41.000 ₫ / cành
Cúc bướm đại
20.000 ₫ / cành
Bông Tú cầu nhựa to
10.000 ₫ / bông
Địa Lan
52.000 ₫ / cành
Táo đồng
11.000 ₫ / cành
Hồng từ Qúy
29.000 ₫ / cụm
Hoa chanh
27.000 ₫ / cành
Lá Lan to
13.000 ₫ / cành
Cúc mi bé
11.000 ₫ / cành
Cành cúc kim việt
16.000 ₫ / cành
Cúc xẻ
9.000 ₫ / cành
Môn bé
Môn bé
10.000 ₫ / cành
Dương xỉ nhựa
11.000 ₫ / cành
Trà mẫu đơn
25.000 ₫ / cành
Hồng khô
16.000 ₫ / cành
Dây Hồng cổ
135.000 ₫ / dây
Hồng cháy chùm 7b
36.000 ₫ / cành
Táo hoa
15.000 ₫ / cành
Tú cầu 1b tàu
29.000 ₫ / bông
Cây bonsai
35.000 ₫ / cây
Ông thần
4.500 ₫ / ông
Lá địa lan
22.000 ₫ / cành
1 - 50 / 340