Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

C.Hoành thánh chiên
C.Hoành thánh chiên
3.000 ₫ / cái
A.Mì tươi
A.Mì tươi
25.000 ₫ / tô
C.Đồ ăn thêm
C.Đồ ăn thêm
10.000 ₫ / phần
C.tàu hũ ky thêm
C.tàu hũ ky thêm
10.000 ₫ / phần
C.Bún thêm
C.Bún thêm
10.000 ₫ / vắt
A.Hủ tiếu mì tươi
A.Hủ tiếu mì tươi
25.000 ₫ / to
B.Mì tươi khô
B.Mì tươi khô
25.000 ₫ / tô
A.Bún nước
A.Bún nước
25.000 ₫ / tô
B.Hủ tiếu khô
B.Hủ tiếu khô
25.000 ₫ / tô
A.Hủ tiếu
A.Hủ tiếu
25.000 ₫ / tô
B.Hủ tiếu mì tươi khô
B.Hủ tiếu mì tươi khô
25.000 ₫
D.Trà đá
D.Trà đá
2.000 ₫ / ly
A.Hủ tiếu rau củ
A.Hủ tiếu rau củ
20.000 ₫ / tô
B.Mì gói khô
B.Mì gói khô
25.000 ₫ / tô
A.Mì gói
A.Mì gói
25.000 ₫ / tô
A.Bún riêu
A.Bún riêu
25.000 ₫ / tô
D.nước rễ tranh
D.nước rễ tranh
10.000 ₫ / chai
D.Nước bí đao
D.Nước bí đao
15.000 ₫ / lon
C.Hủ tiếu thêm
C.Hủ tiếu thêm
10.000 ₫ / vắt
D.Nước suối
D.Nước suối
10.000 ₫ / chai
D.Pepsi
D.Pepsi
15.000 ₫ / lon
A.Hủ tiếu mì gói
A.Hủ tiếu mì gói
25.000 ₫ / tô
D.7 up
D.7 up
15.000 ₫ / lon
1 - 23 / 23