Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

Ngô Hùng Dũng

0988424007 42 Trần Phú ninh kiều cần thơ
Đặt hàng online tại Muaday.vn/0988424007

C.Hoành thánh chiên
C.Hoành thánh chiên
3.000 ₫ / cái
A.Mì tươi
A.Mì tươi
28.000 ₫ / tô
C.Đồ ăn thêm
C.Đồ ăn thêm
10.000 ₫ / phần
C.tàu hũ ky thêm
C.tàu hũ ky thêm
10.000 ₫ / phần
C.Bún thêm
C.Bún thêm
10.000 ₫ / vắt
A.Hủ tiếu mì tươi
A.Hủ tiếu mì tươi
28.000 ₫ / to
Sting
15.000 ₫ / lon
B.Mì tươi khô
B.Mì tươi khô
28.000 ₫ / tô
A.Bún nước
A.Bún nước
28.000 ₫ / tô
B.Hủ tiếu khô
B.Hủ tiếu khô
28.000 ₫ / tô
A.Hủ tiếu
A.Hủ tiếu
28.000 ₫ / tô
B.Hủ tiếu mì tươi khô
B.Hủ tiếu mì tươi khô
28.000 ₫
D.Trà đá
D.Trà đá
2.000 ₫ / ly
B.Mì gói khô
B.Mì gói khô
28.000 ₫ / tô
Mì 2 gói
33.000 ₫ / tô
Coca
Coca
15.000 ₫ / lon
A.Mì gói
A.Mì gói
28.000 ₫ / tô
A.Bún riêu
A.Bún riêu
28.000 ₫ / tô
D.nước rễ tranh
D.nước rễ tranh
10.000 ₫ / chai
D.Nước bí đao
D.Nước bí đao
15.000 ₫ / lon
C.Hủ tiếu thêm
C.Hủ tiếu thêm
10.000 ₫ / vắt
D.Nước suối
D.Nước suối
10.000 ₫ / chai
D.Pepsi
D.Pepsi
15.000 ₫ / lon
A.Hủ tiếu mì gói
A.Hủ tiếu mì gói
28.000 ₫ / tô
D.7 up
D.7 up
15.000 ₫ / lon
1 - 25 / 25