Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

(⁠*⁠_⁠*⁠) PHẠM BẰNG (⁠*⁠_⁠*⁠)

0988536159 * CHỢ THUỐC Q10 TP.HCM * ĐT : 0901293380 zalo
Đặt hàng online tại Muaday.vn/0988536159

Alumag- S Agimex
51.500 ₫ / hộp
Ginkamin 500 K. Hòa nhỏ
13.000 ₫ / hộp
Travicol Flu vỉ
46.000 ₫ / hộp
Tatanol 500
37.500 ₫ / hộp
Trà diệp lục hạ châu
Ultracet janssen
220.000 ₫ / hộp
Lyzopean new ngậm
17.000 ₫ / tuýp
Eyesmax xanh lẻ
14.000 ₫ / chai
Neo godian
7.000 ₫ / hộp
Ossizan C sủi loc12t
137.000 ₫ / lốc
Clindamycin 300
173.000 ₫ / hộp
Bcs durex nhỏ lẻ
Que on call EZll 25Q
130.000 ₫ / hộp
Cetirizin đỏ Becamex BD lọ
57.000 ₫ / lọ
Cortisotra lẻ
5.500 ₫ / chai
Glomoti m Abbott viên
Bổ tỳ
Bcs viva
29.000 ₫ / hộp
Terpincodein F hạt
68.000 ₫ / hộp
Comyaryl2
87.000 ₫ / hộp
Milk calcium kid D3MK7 C60v
37.000 ₫ / chai
Núm vú pigeon tốt trắng
9.000 ₫ / cái
Gamma bôi nứt gót
30.000 ₫ / lốc
Bcs durex lớn đồng hồ L12h
Tercodin U
99.000 ₫ / chai
Nước nữ nga D10 chai
Lansoprazol30 Ấn
20.000 ₫ / hộp
Kavasdin5
21.000 ₫ / hộp
Ginkgo 600 Natural
43.000 ₫ / hộp
Ngừa đường
8.300 ₫ / vỉ
Alpha mebiphar H20vỉ
63.000 ₫ / hộp
VTM B6 TV vỉ
Que onetuoch ultra plus
Pravastatin40mg
Ích mẫu lợi nhi
242.000 ₫ / hộp
Glisan30 hasan
250.000 ₫ / hộp
Levocitizin davipha
Big BB xanh lá
139.000 ₫ / hộp
Otilin nhỏ
44.000 ₫ / lốc
Gạc rốn đông pha
20.000 ₫ / lốc
Effe80 đạn
22.000 ₫ / hộp
Fastum Gel pd
Pepsane
201.000 ₫ / hộp
Acerin SRM
Fenaflam 25
21.500 ₫ / hộp
Nattospet
150.000 ₫ / hộp
Topralsin
7.600 ₫ / chai
Diclo50 L.An chai
16.000 ₫ / hộp
Para500 Nang ngọc chai Enlie
137.000 ₫ / chai
Neurocetam 400mg capsules
48.500 ₫ / hộp
2 - 51 / 3.543