Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

Mb tẩy giun 25g
13.000 ₫ / goi
Hv dại chó l1
15.000 ₫
Bổ permasol 1kg
Tt Dicla 2,5 1 lit
730.000 ₫ / lo
Suyễn mỹ agr l19
220.000 ₫
T1 peni
2.800 ₫
Ped avac l1
Vtm b1 100ml
Doxy 50 tyx 1 kg
1.550.000 ₫
Pg 600 l1
220.000 ₫
Vx saico ama l10
340.000 ₫
Kt cnc 20ml
85.000 ₫ / lọ
Doxy 50 anova
1.000.000 ₫
Ani gluco 1kg
85.000 ₫
Daisol 100g
Men ủ thơm
Xylanh new zelan 20’ml
130.000 ₫
Biomul 1 lit
450.000 ₫
Hanprot 2 ml ong
15.000 ₫
Hv tuxin 5ml
90.000 ₫
Tt penstep 100 ml
190.000 ₫
Sun monococ 10 g
7.000 ₫
Vit sultrym 20 ml
25.000 ₫
Mb strepberrin 100g
35.000 ₫ / gói
Pmv bcolex 5ml
5.000 ₫
Xylanh bayer 2ml
Tox 200 50ml
At 112 1 kg
Zoetis bmd 50% 1kg
3.350.000 ₫
Vx lasota l25
5.000 ₫
Baytrilmax 100ml
550.000 ₫ / lọ
Bio lyte 1kg
100.000 ₫
Xy lanh vịt
590.000 ₫ / cái
Cefi thịnh phú 1kg
1.390.000 ₫
Tt Tiamulin 1 kg
350.000 ₫ / kg
Kana 100ml
Av tai xanh l10
150.000 ₫
Ampi bio 1kg
Hạ sot 1 kg
130.000 ₫
Sacochek 1kg
300.000 ₫
Ceftisol @ ttp 100
350.000 ₫
Mb sele e 1 kg
180.000 ₫ / kg
Sinh lý 20ml
Tt nystatin 1 kg
370.000 ₫
Dodoban suyễn 6b
360.000 ₫
Hv Oxytera 1kg
460.000 ₫ / kg
Pakway úm ga 100g
35.000 ₫
Mảrbo 50 ml
470.000 ₫
An thai 20 ml
Hv Oxy 50 ml
30.000 ₫ / lo
1 - 50 / 416