Đặt hàng tại Mua đây !

Hãy chọn hàng để cho vào giỏ hàng

Mb tẩy giun 25g
13.000 ₫ / goi
Tt Dicla 2,5 1 lit
730.000 ₫ / lo
Vx suyễn ama l10
165.000 ₫
Vx saico ama l10
340.000 ₫
Kt cnc 20ml
Mb strepberrin 100g
35.000 ₫ / gói
Baytrilmax 100ml
1.070.000 ₫ / lọ
Xy lanh vịt
590.000 ₫ / cái
Tt Tiamulin 1 kg
350.000 ₫ / kg
Av tai xanh l10
150.000 ₫
Mb sele e 1 kg
180.000 ₫ / kg
Tt nystatin 1 kg
420.000 ₫
Hv Oxytera 1kg
460.000 ₫ / kg
Hv Oxy 50 ml
30.000 ₫ / lo
Kháng thể cnc 20 ml
90.000 ₫
Bb vua kế phát 100ml
450.000 ₫
Hv chó 2 b
30.000 ₫
Bb Tăng lực cấp tôc 100ml
65.000 ₫
Hv tai xanh
135.000 ₫
Hv linco spec 5/10 100 mk
105.000 ₫
Hv hamcolifort 50g
13.200 ₫
Ống thuỷ sôcrec
335.000 ₫ / cái
Hv diclo 2,5 20 mk
8.000 ₫ / lo
Hv an thai 2 ml
5.000 ₫
Vx ecoli pd l10
20.000 ₫
Tyx all zym 5kg
650.000 ₫ / kg
Hip chó 7b
80.000 ₫ / lọ
Mb Ceftrione 100ml
290.000 ₫ / lọ
Ama Dufamox G 100ml
215.000 ₫
Hv Ampi kana 1g
4.500 ₫ / loi
Vx saico anv l10
370.000 ₫ / lọ
Hv novocain ống
1.100 ₫ / ong
TT Flomax premix 1 kg
530.000 ₫ / kg
Hip App l10
140.000 ₫ / lọ
Hv kte 20 ml
25.000 ₫
Cef vịt 200ml tp
142.000 ₫ / cặp
Bb ẻno 100 ml
85.000 ₫
Cnc men nhỏ 10ml
30.000 ₫ / lọ
Kìm nanh
60.000 ₫ / cái
Bb tăng tốc heo 1kg
80.000 ₫
Bb dyferon 100 ml
63.700 ₫ / lo
Vx new dầu l500
460.000 ₫
Vx suyễn ama 1 lan
165.000 ₫
Hv hanproway răc chuog 1kg
50.000 ₫ / kg
Hv sắt 20ml
15.000 ₫
Tt antico 1 kg
500.000 ₫
Hv fhamcolifort 1 kg
235.000 ₫
Bb hồi sức cấp tốc 100ml
90.000 ₫
Bb vua kế phát 20ml
100.000 ₫
Coli4800 1 kg
750.000 ₫ / kg
1 - 50 / 124