Chính sách bảo mật thông tin


Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, công khai và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là các dịch vụ) bao gồm: Các trang web dưới tên miền muaday.vn, muaday.app (gọi tắt là Trang web), các ứng dụng di động Mua đây! tải xuống từ Google Play © và Apple Store © (gọi tắt là Ứng dụng). Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP TRANG WEB VÀ KHÔNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.
Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào, bạn hãy kiểm tra ngày cập nhật của Chính xách ở phía cuối để biết chính sách có thay đổi. Bạn hãy thường xuyên kiểm tra chính xác này để biết về các cập nhật thay đổi. Bạn sẽ được coi là đã biết, đã chấp nhận và sẽ tuân theo các thay đổi trong Chính sách ngay khi bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc truy cập Trang web sau ngày sửa đổi.

Thu thập và sử dụng thông tin người dùng


Thông tin chúng tôi thu thập thông qua Ứng dụng và Trang web bao gồm:

Thông tin sự cố

Các sự cố trong Ứng dụng được thu thập bằng dịch vụ Firebase Crashlytics ©. Dữ liệu thu thập này chỉ được sử dụng để cải thiện tính ổn định của ứng dụng, không nhằm mục đích nào khác. Firebase Crashlytics là một dịch vụ đáng tin cậy được cung cấp bởi Google ©, chính sách bảo mật có liên quan đề nghị tham khảo theo công bố của Google.

Dữ liệu thiết bị

Chúng tôi sử dụng dịch vụ © Google Analytics để phân tích ẩn danh việc sử dụng của người dùng. Điều này giúp cải thiện Ứng dụng và Trang web để đáp ứng người dùng tốt hơn. Các dịch vụ phân tích này thu thập dữ liệu người dùng và thông tin thiết bị một cách ẩn danh như số ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất, phiên bản hệ điều hành, quốc gia, tên thành phố. Chính sách bảo mật có liên quan đề nghị tham khảo theo công bố của Google.

Dữ liệu người dùng

Đối với người dùng không không đăng nhập vào Trang web hoặc Ứng dụng, chúng thôi không thu thập, lưu trữ bất cứ dữ liệu cá nhân nào của người dùng.

Đối với người dùng đã đăng nhập: dữ liệu danh mục hàng hóa, đơn hàng, hóa đơn, danh bạ khách hàng, danh sách mua sắm và thông tin tài khoản sẽ được tải lên, lưu trữ và bảo vệ nghiêm ngặt trong hệ thống máy chủ của chúng tôi.

Đối với người dùng ứng dụng Tính tiền bán hàng - Mua đây! bật chức năng nhận đặt hàng online: Danh sách hàng hoá sẽ được công khai tại địa chỉ https://muaday.vn/số_điện_thoại_đăng_ký và niêm yết tại trang chủ https://muaday.vn theo chức năng của Ứng dụng và Trang web.

Thông tin công khai của người dùng ứng dụng Tính tiền bán hàng - Mua đây! có thể được truy cập và tìm thấy trên trang web và các ưng dụng Mua đây! Thông tin này bao gồm tên gọi, số điện thoại và địa chỉ cửa hàng.

Khi sử dụng chức năng nhận đặt hàng online, người dùng đồng ý với điều này và cam kết không đăng tải các nội dung, hàng hoá thuộc phạm vi nghiêm cấm kinh doanh của pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hàng hoá được công khai. Người dùng liên quan chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp nội dung này có sai lệch sự thật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật.

Toàn bộ các dữ liệu liên quan được tải lên chỉ để phục vụ các chức năng của Trang web và Ứng dụng theo các mục đích được công khai, không vì bất kỳ mục đích nào khác.

Truy cập thiết bị người dùng

Khi được người dùng đồng ý, ứng dụng có thể truy cập các nội dung của thiết bị bao gồm: máy ảnh (camera) để chụp hình ảnh vật phẩm và quét mã vạch, danh bạ (contact) để sao chép thông tin khách hàng. Việc truy cập này chỉ phục vụ các mục đích đã nêu rõ của ứng dụng và không vì mục đích nào khác. Các dữ liệu được thu thập này được đồng bộ lên máy chủ đám mây khi người dùng đăng nhập. Việc này giúp người sử dụng đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị và không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác. Ngoài ra, dữ liệu này sẽ được bảo vệ bởi các biện pháp bảo mật, an toàn phù hợp.

Người dùng có thể thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của Ứng dụng trong cài đặt của thiết bị tuy nhiên các tính năng liên quan sẽ không hoạt động hoặc sẽ không hoạt động đầy đủ.

Công khai thông tin


Thông tin của bạn sẽ được công khai trong các trường hợp sau:

Theo yêu cầu của Pháp luật, chính quyền Việt Nam hoặc nước sở tại.

Nếu việc công khai thông tin về bạn là cần thiết để đáp ứng quy trình pháp lý, điều tra vi phạm pháp luật, vi phạm quy định dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và an toàn của người khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn theo yêu cầu của luật pháp, quy định hiện hành hoặc của cơ quan điều tra.

Không chia sẻ dữ liệu với bên quảng cáo thứ 3

Không có Nhà quảng cáo bên thứ ba, không có Quảng cáo trong Ứng dụng và Trang web. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu người dùng với bất kỳ nhà quảng cáo bên thứ ba nào.

Các liên kết ra bên thứ ba


Ứng dụng hoặc Trang web có thể chứa các liên kết đến các nội dung của bên thứ ba nhưng không liên quan đến chúng tôi. Khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Ứng dụng và Trang web, mọi thông tin bạn cung cấp cho các bên thứ ba này sẽ không nằm trong Chính sách bảo mật này và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn và riêng tư của thông tin của bạn. Việc truy cập nội dung của bên thứ ba trong trường hợp này là theo quyết định của bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm. chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác có thể được liên kết đến hoặc từ Ứng dụng và Trang web của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin


Chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp bảo mật tốt nhất để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng bảo bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và không có phương thức truyền dữ liệu nào có thể được bảo đảm chống lại mọi kỳ hành vi can thiệp hoặc lạm dụng. Do đó, mặc dù cố gắng hết sức, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật một cách tuyệt đối thông tin của bạn.

Yêu cầu xoá dữ liệu tài khoản người dùng


Để yêu cầu xóa tài khoản, vui lòng truy cập địa chỉ https://muaday.vn/store-delete và đăng nhập bằng tài khoản yêu cầu xoá. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể yêu cầu xoá tài khoản trên giao diện của trang web. Sau thời hạn 07 ngày từ khi yêu cầu xóa tài khoản, toàn bộ dữ liệu và thông tin tài khoản của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống và KHÔNG THỂ LẤY LẠI. Trong thời gian 07 ngày chờ xóa tài khoản, bạn có thể truy cập và đăng nhập lại địa chỉ đã đề cập để hủy yêu cầu xóa tài khoản.

Liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng này, đề nghị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ https://globalflow.com.vn
Cập nhật lần cuối: 20/11/2023