Điều khoản sử dụng


Các trang web dưới tên miền muaday.vn, muaday.app (gọi tắt là Trang web) và các Ứng dụng di động Mua đây! (gọi tắt là Ứng dụng) là tài sản trí tuệ, dịch vụ cung cấp bởi chúng tôi. Khi truy cập Trang web và sử dụng các Ứng dụng, bạn coi như đã hoàn toàn chấp nhận các quy định sử dụng nêu dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng này trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản và đăng nhập


Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Trang web hoặc Ứng dụng, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản, hãy chọn mật khẩu theo cách khó đoán được. Sau khi đăng ký, bạn có trách nhiệm duy trì mật khẩu và không được tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ ai khác sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi sẽ luôn coi mọi hoạt động đăng nhập, sử dụng dịch vụ dưới tên tài khoản của người sử dụng là do chính người sử dụng đó thực hiện và chịu trách nhiệm, bất kể là do người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc cho phép. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ người nào biết mật khẩu của bạn hoặc sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Trang web, Ứng dụng bạn cần thay đổi ngay mật khẩu hoặc liên hệ với chúng tôi nếu cần hỗ trợ.

Thu thập và sử dụng thông tin


Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web hoặc sử dụng Ứng dụng, hệ thống có thể thu thập và lưu trữ thông tin như thống kê truy cập, thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký, v.v. Thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng,... Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để lập kế hoạch, nghiên cứu, phát triển dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của pháp luật, cơ quan nhà nước khi được yêu cầu.

Quy định nội dung và mục đích sử dụng dịch vụ


Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tạo ra và lưu trữ trong tài khoản của mình. Bạn đồng ý sử dụng Trang web và Ứng dụng trong phạm vi phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành, không đăng tải các nội dung vi phạm các điều sau:

  1. Vi phạm luật pháp và quy định của chính quyền Việt Nam và nước sở tại.
  2. Buôn bán, trao đổi các hàng hoá bị pháp luật cấm.
  3. Vi phạm bản quyền, thương hiệu, sở hữu trí tuệ, tài sản cá nhân.
  4. Mang nội dung tục tĩu, kích động, phỉ báng.
  5. Cố tình gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trang web và Ứng dụng.

Sử dụng miễn phí (Free)


Chúng tôi cung cấp gói sử dụng miễn phí (Free) để giúp người sử dụng trải nghiệm, sử dụng Trang web và các Ứng dụng ở mức độ cơ bản. Chi tiết mức độ, giới hạn sử dụng miễn phí được thông tin tại địa chỉ trang web Mua đây. Mức độ sử dụng miễn phí có thể được cập nhật, thay đổi và người sử dụng nếu tiếp tục sử dụng gói miễn phí sẽ được coi là đồng ý và chấp nhận với những thay đổi này.

Sử dụng có trả phí


Khi sử dụng Trang web và Ứng dụng bạn có thể được kích hoạt miễn phí hoặc cần trả phí để sử dụng các chức năng nâng cao bao gồm Pro, Super. Việc trả phí và quyền lợi của người sử dụng trả phí được áp dụng theo nội dung các gói trả phí niêm yết tại địa chỉ trang web Mua đây. Nội dung gói trả phí bao gồm giá phí, khuyến mại, mức độ sử dụng và thời hạn sử dụng. Người sử dụng trả phí được hưởng quyền lợi và thời hạn theo nội dung niêm yết có hiệu lực tại thời điểm trả phí. Quyền lợi và thời hạn này không ảnh hưởng bởi các thay đổi nếu có về sau của các gói trả phí. Phí đã trả không thể hoàn trả, không được chuyển nhượng giữa các tài khoản cho dù các tài khoản này thuộc về cùng một người sử dụng. Các quyền lợi của gói trả phí được nhật thông qua khuyến mại, quà tặng hoặc kích hoạt miễn phí không thể quy đổi thành tiền và không được chuyển nhượng giữa các tài khoản cho dù các tài khoản này thuộc về cùng một người sử dụng.

Khi hết thời hạn sử dụng gói trả phí, nếu người dụng không tiếp tục trả phí sẽ quay về sử dụng Trang web và Ứng dụng ở gói miễn phí.

Trách nhiệm người Mua và Cửa hàng


Trang web và các Ứng dụng Mua đây! cung cấp chức năng hỗ trợ người sử dụng bao gồm người Mua và Cửa hàng trao đổi thông tin mua bán hàng hoá. Người Mua là người sử dụng ứng dụng/trang web để tạo ra nội dung đặt hàng để gửi đến Cửa hàng là người sử dụng ứng dụng để niêm yết và bán hàng hoá.

Ngoài việc phải tuân thủ các quy định về nội dung do người sử dụng tạo ra nêu trên, Cửa hàng có trách nhiệm đảm bảo tính trung thực và khả năng cung cấp thực sự đôi với hàng hoá gửi đến người Mua. Cửa hàng cam kết không tạo ra các nội dung hàng hoá không đúng với khả năng cung cấp, cố tình gây khó khăn và phiền toái cho người Mua hàng.

Ngoài việc phải tuân thủ các quy định về nội dụng do người sử dụng tạo ra nêu trên, người Mua có trách nhiệm đảm bảo tính trung thực và nhu cầu thực sự đối với nội dung đơn đặt hàng gửi đến cửa hàng. Người Mua cam kết không tạo ra các nội dung đặt hàng không đúng với nhu cầu, cố tình gây khó khăn và phiền toái cho Cửa hàng gửi đến.

Người Mua và Cửa hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đôi với yêu cầu và thoả thuận mua bán giữa hai bên. Trong trường hợp có vướng mắc hoặc tranh chấp giữa người Mua và Cửa hàng, người Mua và Cửa hàng sẽ chủ động thống nhất giải quyết. Trong trường hợp đó chúng tôi hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm đối với tranh chấp hai bên và các thiệt hại, chi phí phát sinh iên quan.

Loại trừ trách nhiệm


Chúng tôi có các biện pháp bảo mật cho Trang web và Ứng dụng được cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo vệ tuyệt đối Trang web, Ứng dụng khỏi các hành vi phá hoại hoặc vi rút máy tính. Chúng tôi triển khai các biện pháp kỹ thuật và quản lý để đảm bảo nội dung do người dùng đưa lên Trang web và các Ứng dụng là tuân thủ pháp luật, trung thực và không ảnh hưởng đến cộng đồng cũng như cá nhân người khác. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối để các nội dung này tuân thủ quy định. Vì vậy, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM TUYỆT ĐÔI TÍNH TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CÁC NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN TRANG WEB, ỨNG DỤNG.

Chúng tôi sẽ định kỳ bổ sung, thay đổi, cải thiện hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên Trang web và Ứng dụng mà không cần thông báo trước. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào do việc sử dụng thông tin từ Trang web và Ứng dụng, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ nào về thông tin. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ và các thông tin cung cấp từ Trang web và ứng dụng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào.

Nội dung Ứng dụng và Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc chứa thông tin do bên thứ ba cung cấp. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin được trích dẫn và nội dung, quyền riêng tư, bảo mật của các trang web được liên kết cũng như thiệt hại khi bạn sử dụng các trang web đó.

Liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng này, đề nghị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ https://globalflow.com.vn
Cập nhật lần cuối: 22/04/2024