Trước tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản cần xoá theo một trong các cách dưới đây, hãy đảm bảo bạn là chủ tài khoản và có toàn quyền xoá.


Bạn đang chuẩn bị yêu cầu xoá tài khoản Mua đây!, TOÀN BỘ dữ liệu của tài khoản sẽ bị tự động xoá sau thời hạn 07 ngày và KHÔNG THỂ LẤY LẠI, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng.